Organisatiecultuur

 

NORMIX© SCULPO / TENS

Doel

trainingsinstrument: inzicht en ervaring in verschillende organisatieculturen en beïnvloedingsfactoren van organisatieculturen;
analyse-instrument: inzicht en ervaring in de huidige organisatiecultuur en de effecten daarvan;
beleidsinstrument: inzicht en ervaring in de gewenste organisatiecultuur en de effecten daarvan;
implementatie-instrument: deelnemers geven mede vorm aan de nieuwe gewenste organisatiecultuur;
motivatie-instrument: ervaren van de gewenste houding en gedrag.

Doelgroep
algemeen voor managers en medewerkers die in of voor een veranderingstraject zitten;
complete organisaties die door een veranderingstraject gaan.

Korte beschrijving
In het spel zijn drie archetypen van organisatiecultuur uitgewerkt. De deelnemers ervaren dat zij zich in deze drie cultuurvarianten drie keer anders gedragen, zonder voorgeschreven gedrag of rolbeschrijvingen. Door middel van spelen, nabespreken en vertalen naar de eigen praktijk (wat herkent men hiervan uit de eigen organisatie), wordt een gedegen analyse verkregen van de huidige cultuur van de organisatie. Vervolgens kan men op grond van de verkregen gemeenschappelijke ervaringen de nieuwe cultuur, met de daarbij behorende gewenste effecten, vormgeven. Tijdens de nabespreking maakt men concrete actiepunten voor de eerste start van de implementatie.

Licentie: Engels/Nederlands. Ook is het mogelijk maatwerk te ontwikkelen

 
   
Tel: 070 365 32 68   Johan Van Oldenbarneveltlaan 82 2582NX Den Haag