Sculpo Simulatiespelen

 

Sculpo Simulatiespelen is in 1990 door Pauline Vos - de Tombe opgericht en sindsdien gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren, inzetten en overdragen van simulatiespelen.

Sculpo Simulatiespel

Een Sculpo Simulatiespel brengt een complexe werkelijkheid terug tot de essentie waaraan behoefte is om te leren / in te zien / te ervaren. De sociale interactie is hierbij een belangrijk onderdeel. De simulaties zijn “paper-made” dat wil zeggen zonder tussenkomst van een computer. Een Sculpo Simulatiespel is zeer ervaringsgericht en toegesneden op de unieke situaties van de deelnemers. Na het spelen is er ruimte voor reflectie en wordt de ervaring vertaald naar de theorie en de praktijk.

Diensten van Sculpo Simulatiespelen

uitvoering van trainingen / organisatie-veranderingen waarbij een Sculpo Simulatiespel een onderdeel is
een licentie verlenen van één van onze eigen producten (gebruiksrecht inclusief trainingsmateriaal / handleidingen en train-de-spelleider)
ontwikkeling en productie van een simulatiespel op maat (in opdracht)
Toepassingsmogelijkheden van een Sculpo Simulatiespel

kennisinstrument
trainingsinstrument
analyse-instrument
beleidsinstrument

Producten
project
team
organisatie
creativiteit

Meespelen?

Wilt u in een leertraject of een veranderingstraject gebruik maken van een Sculpo Simulatiespel?

Neem dan vrijblijvend contact met Pauline Vos-De Tombe op. Samen bekijken we de mogelijkheden. Want meespelen kan op verschillende manieren.

Sculpo heeft zowel voor profit- als voor non-profitorganisaties, als ook voor overheden, simulatiespelen ontwikkeld of ingezet met uiteenlopende doelen. Zie: klanten

 
   
Tel: 070 365 32 68   Johan Van Oldenbarneveltlaan 82 2582NX Den Haag